Факультет економiки АПК

Науково-практична конференція на тему: «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки»
02 Квітня 2017р.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМДСЬКЕ ОБЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ»

АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «BDO Україна»

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «Агробізнес в Україні: глобальні виклики

та роль економічної науки»

9-10 листопада 2017 року, м. Київ

 

 

   Запрошуємо до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки» підприємців та спеціалістів АПК, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

  Мета проведення заходу – обговорити основні існуючі тенденції впливу глобальних економічних змін на агробізнес та запропонувати можливі напрямки його розвитку. На конференції плануються для обговорення такі питання: вплив глобальних економічних змін на розвиток економіки і менеджменту агробізнесу; зв’язок аграрної економічної освіти і науки з аграрним бізнесом; удосконалення контролю, аналізу та обліку в підприємствах і компаніях аграрного бізнесу.

 

На конференції працюватимуть секції:

Секція 1. Глобальні виклики та їх вплив на агробізнес України

Питання, що розглядатимуться на секції:

-        тенденції світових аграрних ринків та їх прояви в Україні;

-        напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції;

-        євроінтеграційні процеси та перспективи розвитку ринку агропродовольчої продукції країн ЄС;

-        торгівельні війни на ринках продукції АПК: формування системи протидії;

-        особливості стратегії українських агрохолдингів на ринках капіталу;

-        сучасні тенденції менеджменту підприємств агробізнесу;

-        соціальний аспект управлінської парадигми в агробізнесі;

-        екологічна складова в управлінні агропромисловими формуваннями;

-        управлінські аспекти залучення інвестицій в агробізнес;

-        інтелектуалізація та інформатизація систем управління в агробізнесі.

 

Секція 2. Зв’язок науки з виробництвом при підготовці фахівців з економіки та менеджменту агробізнесу

Питання, що розглядатимуться на секції:

-        компетенції фахівців в сфері економіки і менеджменту, які потребує сучасний агробізнес;

-        кваліфікаційні вимоги до викладачів університетів в сфері економіки і менеджменту агробізнесу;

-        удосконалення існуючих навчальних планів відповідно до вимог агробізнесу та міжнародного досвіду;

-        партнерство університету та бізнесу як інститут забезпечення економічної модернізації та євроінтеграції України;

-        сучасний формат сертифікаційних програм: професійні потреби;

-        випускники як стратегічні партнери розвитку освітньої та підприємницької діяльності.

 

Секція 3. Обліково-аналітичне забезпечення  управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Питання, що розглядатимуться на секції:

-        шляхи розвитку обліку та звітності в агропромислових формуваннях;

-        контроль і аналіз в управлінні діяльністю агропромислових формувань.

 

До конференції буде опублікований збірник наукових праць «Економіка і підприємництво» (http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/ekon_pidpr), що входить до переліку наукових фахових видань України.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ОРГКОМІТЕ­ТОМ ДО 10 вересня 2017 р.

 

Оформлення статей – згідно з вимогами.

Вартість друку статті та плата за участь в конференції – 400 грн. (за участь у конференції без публікації статті – 200 грн.).

Обсяг статті –10-12 сторінок друкованого тексту.

Координатори:

   Сас Ірина Сергіївна,

  Гаєвська Катерина Русланівна,

  Тел.: (+38044) 371-62-25

   E-mail: keapf@kneu.edu.ua

  Саханда Наталія Петрівна,

  тел. (+38044) 371-62-88