Факультет економiки АПК

Чабан Віталій Григорович

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Викладає дисципліни: «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Управління проектами», «Інноваційний розвиток підприємства».

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економіко-екологічне обґрунтування раціонального природокористування в умовах інтенсивного техногенного навантаження (на прикладі Київської області)».

В 1989 році закінчив Білоцерківський  сільськогосподарський інститут і отримав диплом вченого агронома. До захисту кандидатської дисертації працював головним агрономом в господарствах Переяслав-Хмельницького району Київської області. З 2000 по 2005 рік працював завідувачем та заступником завідувача кафедри «Економіка підприємства» Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. З 2005 по 2007 рік – докторант КНЕУ. З 2007 р. працює доцентом на кафедрі економіки агропромислових формувань.  У 2010 р. закінчив факультет післядипломної освіти  Переяслав-Хмельницького ДПУ ім.Г.Сковороди  та отримав диплом спеціаліста з економіки підприємства.

З 2015 року працює професором кафедри.


Під науковим керівництвом Чабана В.Г. підготовлено та успішно захищено 4 кандидатських дисертацій.