Факультет економiки АПК

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота викладачів кафедри протягом 2009-2010 і 2010-2011 н.рр. орієнтовувалась на розробку і забезпечення викладання нормативної дисципліни для всіх спеціальностей «Історія українського суспільства», а також вибіркової дисципліни «Історія європейської цивілізації»; вдосконалення процесу викладання вибіркової дисципліни «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початку ХХІ ст.». 

З метою методичного забезпечення нормативної дисципліни колективом кафедри підготовлено низку навчальних посібників і методичних розробок:

  • Навчальний посібник «Історія українського суспільства» (25 др.арк.) – знаходиться у друці, проходить рецензію на отримання грифу МОНМС України.
  • Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Історія українського суспільства» (12,5 др.арк.) – знаходиться у друці, проходить рецензію на отримання грифу МОНМС України.

         Опубліковано:

  • Зайцева З.І. Етнокультурне життя в українських землях Австро-Угорщини ( ХІХ – початок ХХ ст.):  Навчально-методичний посібник.  – К.: Книги – ХХІ, 2010. – 84 с.
  • Зайцева З.І.  Українське суспільство наприкінці ХVІІІ  – у першій половині ХІХ ст.: Навчально-методичний посібник.  – К.: Фоліант, 2010. –  65 с.
  • Ніколаєва Т.М. Тематика контрольних робіт з дисципліни «Історія українського суспільства» та методичні рекомендації щодо їх виконання. – К.:КНЕУ, 2011. – 56 с.
  • Ніколаєва Т.М., Обметко О.М. Індивідуальні та тестові завдання з дисципліни «Історія українського суспільства». – К.: КНЕУ, 2011. – 72 с.

На кафедрі функціонує методичний й методологічний семінар, діяльність якого протягом 2009-2010, 2010-2011 н. рр. спрямовувалась на розробку методичних підходів викладання, а також обговорення найбільш дискусійних питань нормативної і вибіркових дисциплін.

Викладачі кафедри здійснюють роботу по підготовці рукопису навчального посібника і навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Історія європейської цивілізації», завершення якої планується на грудень 2011 р.

Остання редакція: 09.09.11