Факультет економiки АПК

Навчально-тренінговий центр

Навчально-тренувальний центр факультету економіки АПК (далі НТЦ ФЕАПК) функціонує для створення середовища активного професійного та особистісного зростання студентів та викладачів факультету економіки аграрно-промислового комплексу.

Мета функціонування НТЦ ФЕАПК - підвищення конкурентоспроможності випускників факультету економіки аграрно-промислового комплексу на ринку праці через формування та розвиток соціально-психологічних, професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності.

Т

Ткач Іван Валентинович - керівник навчально-тренувального центру ФЕАПК

 

Навчально-тренувальний напрям роботи НТЦ ФЕАПК передбачає проведення тренінгів для студентів спеціальності «Облік та аудит» з використання облікової програми 1С: Бухгалтерія для України, тренінгів з використання інформаційної системи «Ліга-Закон» та програми електронного документообігу «Мій електронний документ MEDOC».

Для студентів спеціальності «Економіка та підприємництво» проводяться тренінги з економіки та управління діяльності агропромислових формувань.

Науково-дослідницький напрям роботи НТЦ ФЕАПКпередбачає підготовку студентів до науково-дослідної роботи та написання магістерських дипломних робіт, сприяння поточній науково-дослідній роботі студентів, розвиток та поглиблення основних дослідницьких компетенцій, підтримка творчої ініціативи та креативності студентів.

Тренінговий напрям роботи НТЦ ФЕАПКзабезпечує реалізацію поглиблення соціально-психологічних та професійних компетенцій, що формуються профільними науками та дисциплінами за допомогою проведення тренінгів викладачами університету та запрошеними фахівцями-практиками.

Адаптаційний напрям роботиНТЦ ФЕАПК для студентів-першокурсників – це сприяння в адаптації до навчання у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», допомога у розумінні традицій і особливостей університету; надання інформації про всі можливості університету, зокрема, бібліотеки; ознайомлення з освітніми Інтернет ресурсами, сприяння згуртуванню колективу; для студентів старших курсів – це підтримка у налагодженні спільної роботи та допомоги один одному; розвиток ініціативності; формування відчуття групи як команди; допомога у адаптації на першому робочому місці; розвиток навичок публічного виступу та ефективної самопрезентації.

Остання редакція: 27.03.19