Факультет економiки АПК

Спеціальності

Підготовка студентів на факультеті економіки АПК здійснюється  за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр:

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр забезпечений такими магістерськими програмами як:

  • «Економіка підприємств АПК»;
  • «Облік і аудит в управлінні АПК».

Терміни підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання - 4 роки.

Термін підготовки магістрів: денної форми навчання - 1 рік та 6 місяців; заочної форми - 1 рік та 8 місяців.
У рамках підготовки бакалаврів студенти факультету економіки АПК отримують фундаментальну освіту, а студенти денної форми навчання - ще й додаткову психолого-педагогічну підготовку, отримуючи при цьому спеціальність викладача економіки, що підвищує конкурентоспроможність наших випускників в процесі працевлаштування. Четвертий рік навчання відведено фаховій підготовці. На кожному курсі є група поглибленого вивчення іноземної мови із складанням державного іспиту.

Для забезпечення підготовки студентів факультету проведено значну організаційно-методичну роботу з удосконалення навчальних планів кожної спеціальності і кадрового забезпечення їх реалізації. Крім традиційних економічних дисциплін, велику увагу звернено на підготовку нових навчальних курсів, які мають дати ґрунтовні знання майбутнім спеціалістам з ринкової економіки. Передовсім, це «Економіка підприємства», «Стратегічне управління», «Аудит», «Бізнес-планування», «Планування та контроль на підприємстві», «Управлінський облік», «Управління спеціальними проектами», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Податковий облік і звітність», «Фінанси підприємств», «Маркетинг», «Менеджмент аграрних підприємств», «Міжнародна економіка», «Аналіз, моделювання і управління ризиком», «Економетрія», «Інфраструктура аграрного ринку», «Організація і стимулювання праці», «Облік в зарубіжних країнах», «Податковий облік і звітність», «Міжнародні стандарти аудиту», «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку». У широкому плані викладаються дисципліни з організації обліку в господарських товариствах і фермерських господарствах та спільних підприємствах, кооперативах, малих і колективних підприємствах.

Зв'язок навчання з практикою агропромислових формувань забезпечується через базові філії кафедр безпосередньо на виробництві, а також у процесі проходження практики на підприємствах. Крім цього, для читання лекцій залучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства аграрної політики України, досвідчені практики та бізнесмени.

Остання редакція: 02.12.16