Факультет економiки АПК

Облік і аудит в управлінні АПК

Cписок захищених дипломних робіт 2012-2013

Магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні АПК» передбачено вивчення таких нормативних дисциплін як «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Організація обліку», «Організація та методика аудиту», «Податковий облік і звітність», дисциплін спеціальної підготовки «Облік міжнародних операцій», «Державний фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти аудиту», вибіркові дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Облік в галузях АПК» та «Звітність підприємства». 

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Облік і аудит в управлінні АПК"

Остання редакція: 13.07.16