Факультет економiки АПК

Менеджмент

Факультет економіки АПК здійснює підготовку фахівців:
- за бакалаврським рівнем вищої освіти: спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент агробізнесу». 

Терміни підготовки бакалаврів: денної форми навчання - 4 роки

Навчальний план з підготовки фахівців зі спеціалізації «Менеджмент агробізнесу».


У рамках підготовки бакалаврів студенти факультету економіки АПК отримують фундаментальну освіту із загальної економіки та якісні фахові знання з менеджменту в сфері АПК, що гарантує підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
Для забезпечення підготовки студентів факультету проведено значну організаційно-методичну роботу з удосконалення навчальних планів зазначеної спеціальності та здійснено підбір науково-педагогічного персоналу за фаховим спрямуванням. Крім традиційних економічних дисциплін, велику увагу звернено на підготовку нових навчальних курсів, які мають дати ґрунтовні знання майбутнім спеціалістам з ринкової економіки та управління, а в даному випадку надати сучасні знання з менеджменту в сфері АПК. Кафедрою економіки АПФ та кафедрою менеджменту, для студентів даного напрямку підготовки, викладаються такі науки:
Нормативні дисципліни:
•    Економіка підприємств
•    Теорія організації
•    Маркетинг
•    Менеджмент
•    Логістика
•    Операційний менеджмент
•    Управління якістю
•    Менеджмент агропромислових формувань
•    Управління персоналом
•    Управління конкурентоспроможністю
•    Інноваційний менеджмент
•    Стратегічне управління
•    Адміністративний менеджмент
•    Державне і регіональне управління
Вибіркові дисципліни:
•    Основи наукових досліджень
•    Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва
•    Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
•    Створення власного бізнесу та бізнес-культура
•    Економіка сільських територій
•    Економіка і організація АПК
•    Персональний менеджмент
•    Економіка виробництва та переробки сільськогосподарської продукції
•    Організація  і стимулювання праці
•    Основи аграрного розвитку і політики
•    Проектний аналіз
•    Організація виробництва
•    Інфраструктура аграрного ринку
•    Контролінг
•    Біржова діяльність АПК
•    Технологічний менеджмент
•    Планування і контроль на підприємстві

Додатково студенти можуть вивчати іноземну мову за підвищеним рівнем складності, вивчити бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С:Бухгалтерія, здобути знання з менеджменту агробізнесу через численні тренінги з економіки та управління. Так, для студентів четвертого курсу розроблений комплексний тренінг з економіки та управління, який триває протягом семестру. Він є завершальним етапом формування компетенцій бакалаврів і передбачає закріплення пройденого за весь період навчання матеріалу.
Особливістю організації навчального процесу за даним напрямом підготовки є те, що лише студенти даної спеціальності, крім переддипломної практики на п’ятому курсі, проходять ще й виробничу практику протягом чотирьох тижнів на третьому та четвертому курсах. Базу практики студент вибирає самостійно, або ж кафедра надає йому таку можливість.
Випускники факультету працюють на різноманітних підприємствах агропромислового комплексу країни: аграрних, переробних, транспортних, будівельних, торгівельних на посадах економістів, менеджерів, фінансистів, а також керівниками підприємств та структурних підрозділів. Значна частина випускників працює в підрозділах Державної фінансової інспекції України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, в державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, науково-дослідних установах.

Остання редакція: 02.12.16