Факультет економiки АПК

Навчально-методичний пункт

Характеризуючи персонал факультету аж ніяк не маємо права обійти і тих людей, які створюють мікроклімат тепла і порозуміння, які формують простір для викладацької роботи і які щоденно допомагають студентам у їх навчальних потугах. Йдеться, звичайно, про людей без наукових ступенів і звань, але про тих, без  кого кафедра і викладачі безкрилі, якщо хочете, безпорадні. Так, це люди лаборантського складу і аж ніяк не допоміжного персоналу. Адже це вони формують науковий та довідковий фонд кафедри, багату звітну та планову документацію, безпосередньо забезпечують студентів і викладачів необхідними матеріалами, організовують самостійну (індивідуальну) роботу студентів як з літературою і звітною документацією, так і в комп’ютерному класі кафедри. Не зайвим буде підкреслити й таке: це - жіноча частина кафедри, носії світлих думок, сподівань, творці доброго настрою. Ось вони:

Наталія Петрівна Саханда– завідувач навчально-консультаційним пунктом, Заслужений працівник університету, нагороджена подякою Голови Київської держадміністрації,  випускниця фінансово-економічного факультету, працює в університеті з  1978 року.

Марія Іванівна Наконечна– інженер І категорії, Заслужений працівник університету, нагороджена подякою Голови Київської держадміністрації,  випускниця біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, працює в університеті з  1973 року.

 

 

 

 

 

 

Значний вклад в ефективну організацію навчального та наукового процесу на кафедрі вносять завідувач навчально-консультаційного пункту Н.П.Саханда, старший інженер М.І.Наконечна, старший лаборант Н.П.Зарицька та завідувач комп’ютерним класом О.М.Федченко.

Кафедра має власний бібліотечний фонд (більше 5 тис.книг), що сформований, зокрема, за рахунок власних бібліотек С.М.Бугая, О.П.Канєвського, В.М.Нелепа, М.Й.Хорунжого, С.І.Дем’яненка.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Кафедральна бібліотека

Особливо слід сказати про традиції кафедри, що склались протягом десятиріч і свято дотримуються зараз. Перш за все, це наявність кращої серед кафедр споріднених вузів лабораторії, девізом якої є: "Що має успішний економіст агропромислового підприємства, повинен мати наш студент". Тому в лабораторії створено і постійно поповнюється нормативна, законодавча і довідкова література з планування, нормування, організації та оплати праці, економіки підприємств як аграрних, так і агропромислових. Наукові дослідження і практичні завдання студенти та аспіранти мають можливість виконувати, використовуючи величезний банк даних: на кафедрі  є річні звіти кожного аграрного підприємства Білоцерківського та Кагарлицького районів Київської області за 35 років, зведені річні звіти більше 10 тис. аграрних підприємств України, статистичні щорічники. Вже з другого курсу студенти працюють з інформацією конкретних підприємств.

Значно полегшує роботу зі студентами наявність на кафедрі навчально-консультаційного пункту, в якому розміщені матеріали звітної і планової документації агропромислових формувань Білоцерківського і Кагарлицького районів Київської області за період з 1960 по 2008 роки, а також база даних по підприємствах і організаціях, в яких студенти проходили виробничу і переддипломну практику. В пункті зосереджена значна кількість навчальної та наукової літератури (статистичні щорічники, періодичні видання, нормативні довідники, технологічні карти тощо), якою користуються студенти, аспіранти, докторанти та викладачі. В ньому викладачі надають консультації студентам, провадяться тренінги, круглі столи, семінари, з використанням відповідного обладнання.

Остання редакція: 27.03.19