Факультет економiки АПК

Дем’яненко Сергій Іванович

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: завідувач кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Викладає дисципліни: на бакалаврському рівні: «Менеджмент агропромислових формувань», «Основи аграрного розвитку і політики», «Економіка і організація агропромислових формувань»; на магістерському рівні: «Менеджмент витрат в АПК».

Докторська дисертація на тему «Формування виробничих витрат у сільському господарстві: мікро та макроекономічні аспекти» захищина у 1997 р. в Інституті економіки Національної академії наук України.

У Київському національному економічному університеті з 1987 р. Крім цього працював консультантом Міжнародної організації праці (Женева, 1995 р.),  головним економістом Проекту паювання сільськогосподарських земель Агенції США з міжнародного розвитку (1997-2000 рр.), головним представником проекту “Партнер”, Міністерства праці США (2001 р.), консультантом німецької консультативної групи з економічних реформ в Україні й керівником сектору аналізу аграрної політики Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (2002-2004 рр.), член ряду робочих груп та комісій Кабінету Міністрів України й Міністерства аграрної політики України з питань розвитку аграрної економіки та політики, заступник голови Вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ), відповідальний редактор редакційної колегії збірника наукових праць молодих учених та аспірантів КНЕУ.

          Наукові стажування та педагогічна робота за кордоном: державний університет штату Делавар, США (1992 р.); університет штату Вірджинія, США (1994 р.); державний університет штату Колорадо (1995 р.); державний університет штату Арізона, США (1995 р.);  університет Георга-Августа м. Геттінген, ФРН (2002-2004 рр.); Латвійський державний інститут аграрної економіки, м.Рига, Латвія (2006-2007 рр.).

       Під науковим керівництвом Дем’яненка С.І. підготовлено та успішно захищено 10 кандидатських дисертацій. Він активно виступає з доповідями на міжнародних, в тому числі закордонних, конференціях (Вашингтон, Річмонд, Форт Колінс, Індіонаполіс, Темпі  (США), Женева, Алмати, Лондон, Париж, Софія, Бухарест, Варшава, Хале і Гоеттінген (ФРН), Рига, Брюсель.             

     Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (2001 р.); Подякою  Кабінету Міністрів України (№ 6291 від 30 жовтня 2006 р.), Знаком «Відмінник освіти України» (№ 92269 від 25.11.2011 р.).