Факультет економiки АПК

Бірюк Олена Григорівна

Кафедра:Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада:Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:20 років
Біографія:
 
 
Гарант освітньої-професійної програми  "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу" підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу".
 
Член проєктної групи розробки освітньо-професійної програми "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу" підготовки  здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу".
 
Освіта:
 
2000 - закінчила Кримський державний аграрний університет за спеціальністю облік і аудит, присвоєно кваліфікацію спеціаліста економіст з бухгалтерського обліку та аудиту (диплом з відзнакою ЛГ К М№001082)
 
2003 - захистила дисертацію на тему «Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - ­ Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Науковий керівник - к.е.н., доцент Коцупатрий М.М.
 
2004 - присуджено науковий ступінь кандидата економічний наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит (диплом кандидата наук ДК №023258)
 
2010 - присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту в аграрно-промисловому комплексі (атестат доцента 12ДЦ №023398)
 
Досвід роботи:
 
Стаж роботи становить 23 роки (у т.ч. науково-педагогічний -20 років).
 
Пройшла професійний шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана".
 
Виконувала обовязки:
1) тимчасово виконувала обовязки завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу (з вересня 2016 року до груденя 2016 року);
2) заступника завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу з організації практики студентів бакалаврського і магістерського рівня підготовки (з 2015 року до вересня 2018 року);
3) заступника завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу з наукової діяльності студентів (з січня 2017 року  до червня 2017 року);
4) вченого секретаря факультету економіки АПК (з серпня 2017 року до вересня 2018 року);
5) заступника декана факультету економіка АПК (з жовтня 2017 року до вересеня 2018 року);
6) заступника завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу (з вересня 2018 року до 10 лютого 2020 року).
 
З лютого 2020 р. по теперішній час - професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу КНЕУ ім. В.Гетьмана".
 
Навчально-методичні та наукові праці:
 
Автор __ наукових праць та навчальних видань, серед яких співавтор 8 монографій, ___ стаття у фахових та зарубіжних виданнях (в т.ч. 2 публікації у журналах Scopus та 4 публікації у Web of Science), __ тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах. Є співавтором навчально-методичного посібника з грифом МОНУ “Облікова політика підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни”, а також навчальних посібників практикумів "Бухгалтерський облік (загальна теорія): практикум. Навч. посібник", "Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу: практикум".
 

Підвищення кваліфікації:
 

2023-2024  - участь у Програмі стипендій в рамках Національної Комісії Польщі у справах ЮНЕСКО (Program of Fellowship under the Polish National Commission for UNESCO) в Варшавському університеті наук про життя (Warsaw University of Life Sciences) (м. Варшава, Польща)  з 01.12.2023 по 31.01.2024 року. Сертифікат.
2023 - Всеукраїнський круглий стіл "Практико-орієнтовна підготовка фахівців з обліку і оподаткування: реалії і виклики". 08.11.2023. Сертифікат №ОО 00294/2023.
2023 - Всеукраїнський науковий тренінг "Облік, оподаткування та аудит: нові реалії та виклики часу" з підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників з 06.11.2023 р. по 11.11.2023 р. обсягом 45 годин (1,5 кредити ЄКТС). Сертифікат №ОО 00307/2023
2023 - AICPA & CIMA Faculty Hour Series. Field of study: Accounting. Faculty Hour: Adapting Accounting Education to Changing Trends. October 20, 2023 (credit 1,5). Certificate of Completion.
2023 - курси підвищення кваліфікації за програмою «Досконалість викладання» Тренінг-курси програми: Гейміфікація в навчанні; Комп'ютерний дизайн презентацій; Організація дистанційного навчання засобами: Microsoft 365/Google Apps/Moodle, Цифрові інструменти створення навчального контент. Тривалість 120 годин (4 кредити) (Сертифікат №0739).
2023 -   Освітній проєкт «Ukraine Global Faculty» (UGF): 07/03/2023 - Blockchain Basics - J. SCOTT CHRISTIANSON (CERTIFICATE ID 64075a9332d99489020c920c); 07/03/2023 - How to Write a Great Research Paper and Get it Published – YURY GOGOTSI (CERTIFICATE ID 640764e7a890542f8c007d62); 20/04/2023 - Earth-wide dangerous challenges: climate and biodiversity – ERNST ULRICH VON WEIZSÄCKER (CERTIFICATE ID 644167b063bced74930812d9)
2022 - V Міжнародна програма наукового стажування «Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі та Пекіні, 20 August2022, отримання (180 годин або 6 кредитів), в якому зазначено отримання Міжнародного освітнього гранту №IEG/W/22/03/08, а також Присвоєння кваліфікації Міжнародного Викладача & Старшого Дослідника,InternationalCertificate№8746
2022 - підвищення кваліфікації фахівців з бухгалтерського обліку для НПП га здобувачів закладів вищої освіти аграрного профілю «Облік, оподаткування та контроль: вплив воєнного стану» 20.06.202 - 25.06.2022. Обсяг навчального часу - 60 годин (2 кредити ЄКТС) (Сертифікат №ОО 0020/2022)
2021 - Successfully Completed Global Virtual Professional Development Program «Excellence in Teaching & Research» jointly developed by Washington State University and Sumy State University (75 hours, 2.5 credits ECTS), 11 February – 15 May 2021, Certificate of Completion
2020 - вебінари від компанії BIJB та Elcore Cloud"5 кроків ефективного дистанційного навчання" (Сертифікат 202-2011-100115)
2018 - семінар-тренінг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ на тему  "Міжнародні стандарти фінансової звітності: актуальні питання та практичні завдання" (сертифікат №НВ-35840366/000005-18)
2018 - Training course "Economics and Business" in the Academy of Management and Administration in Opole (Poland). The content of the training was: "Economics and Business in the Context of European Integration". The total training period is three months: from the 1st of June 2018 to the 31st of August 2018. Total - 150 hours (Certificate of training #008)
2018 - підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за програмою "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" в період з 19.03.2018 року до 18.05.2018 року (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/065732-18, реєстраційний номер 162)
2018 - підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за програмою "Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя  в період з 12.12.2017 року до 29.03.2018 року (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС №0207884/063312-18, реєстраційний номер 62)
2015 - тренінг для викладачів за прикладними рішеннями "1С: підприємство 8" (16 академічних годин, свідоцтво №UZPR15102914).
2006 - підвищення кваліфікації в КНЕУ за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки "Сучасні методи навчання" в період з 07.02.2006 року до 26.05.2006 року (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №207118).
2001 - приймала участь у першому етапі навчальної програми "Підготовки викладачів: підвищення кваліфікації", що складалась з курсів із "Фінансового обліку за МСБО" та "Теорії аудиту за МСА", яка проводилася компанією IBTCI у рамках проекта Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні" і Київським національним економічним університетом з 26.11.2001 року до 21.12.2001 року. (Свідоцтво)

Викладання (українською мовою):

 
на спеціалізації "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу":
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - "Основи наукових досліджень", "Фінансовий облік - 1 (активів)", "Фінансовий облік - 2 (пасивів)", "Облікова політика підприємства"
на другому (магістерському) рівні вищої освіти - «Методологія наукових досліджень", "Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств", "Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу", "Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу";
 
спеціалізації "Облік і аудит ":
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - «Бухгалтерський облік (загальна теорія)", «Фінансовий облік активів», «Облік та оподаткування агробізнесу»;
на другому (магістерському) рівні вищої освіти - «Організація бухгалтерського обліку»,«Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання», «Організація обліку в бюджетних установах».
 
Нагороди, відзнаки, подяки:
 
2021 р. - Грамота від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалстів та плідну науково-педагогічну діяльність.
 
 
2018 р. - Подяка від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалстів та плідну науково-педагогічну діяльність.