Факультет економiки АПК

Коцупатрий Михайло Миколайович

Кафедра:Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:41 рік
Біографія:
Гарант освітньо-професійної програми "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу" підготовки  здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу".
 
Член проєктної групи розробки освітньої-професійної програми  "Облік, аудит та оподатковання агробізнесу" підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу".
 
 
1968 р. - закінчив з выдзнакою Копичинський технікум бухгалтерського обліку.
1975 р. - закінчив КІНГ ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю бухгалтерський облік в сільському годподарставі (диплом з відзнакою А-І №938586)
1984 р. - захистив дисертацію на тему "Удосконалення економічних взаїмовідносин і обліку в умовах міжгосподарської кооперації"  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.12 - ­ Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.
1984 р. - присуджено науковий ступінь кандидата економічний наук зі спеціальності бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності (диплом ЕК№017739)
1989 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві (атестат доцента ДЦ№014154)
2011 - присвоєно вчене звання професора кафедри обліку, аналізу та аудиту в аграрно-промисловому комплексі (атестат професора 12ПР№006463)
 
Додаткова освіта:
 
1993 р. - завершав навчання у Вищій школі підприємництва за спеціальністю бухгалтерський облік, аудит і фінансовий менеджмент та моделювання за англійською системою (сертифікат №441)
 
1994 р. - отримав сертифікат аудитора (сертифікат серія А№001035)
 
1999 р. - прослухав курс лекцій за проектом Світового банку "Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств-учасників фондового ринку" (свідоцтво №К-0373)
 
2001 р. - приймав участь у першому етапі навчальної програми "Підготовки викладачів: підвищення кваліфікації", що складалась з курсів із "Фінансового обліку за МСБО" та "Теорії аудиту за МСА", яка проводилася компанією IBTCI у рамках проекта Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні" і Київським національним економічним університетом з 26.11.2001 року до 21.12.2001 року. (Свідоцтво)
 
Досвід роботи:
 
Стаж роботи становить 41 рік.
В 1968 роц закінчив із відзнакою Копичинськийтехнікум бухгалтерського обліку і був направлений на посаду економіста-фінансиста Червоноармійської птахофабрики (с.Пономаренки Харківської області, Харківського району).
З 1969 по 1971 року служив в лавах Радянської Армії.
В 1975 році закінчив з відзнакою КІНГ ім. Д.С. Коротченка і був направлений на посаду головного бухгалтера Укрплемоб'єднання Мінсільгоспу України.
У 1979 року вступив до аспірантури КІНГ ім. Д.С. Коротченка на кафедру економіки і організації сільського господарства.
В лютому 1981 року був обраний асистентом кафедри бухобліку в сільському господарстві, на якій пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри.
В 2000 році був обраний деканом факультету економіки агропромислового комплексу, а в червні 2006 року – завідувачем кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу.
З лютого 2020 р. працює на посаді професора кафедри обліку і оподаткування.
 
Навчально-методичні та наукові праці:
 
Має понад 250 наукових праць і навчально-методичних розробок загальним обсягом понад 150 д.а., є співавтором 13 підручників і навчальних посібників та п'яти брошур.
Ознайомитися зі змістом основних наукових праць можна в Google-Академія за посиланням:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=BibDyu0AAAAJ&hl=ru
 

Підвищення кваліфікації:
 
1987-1988 рр. - закінчив курси іноземних мов викладачів вузів з іспанської мови (свідоцтво №1694)
1992-1993 рр. - прослухав курси Accountancy in a market economy training for trainers programme (сертифікат)
2014 р. - прослухав сертифікований курс "Використання прикладного рішення 1С: Бухгалтерія 8 для України (40 ак. год., свідоцтво 10013011776)
2017 р. - підвищення кваліфікації в ВНЗ післядипломної освіти Статус (108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ№172132).
 
Участь у НДР:
 
 
 
Викладання (українською мовою) на спеціалізації "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу":
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - "Фінансовий облік - 1 (активів)", "Фінансовий облік - 2 (пасивів)",
на другому (магістерському) рівні вищої освіти -  "Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу".
 
Нагороди, відзнаки, подяки:
 
2001 р. - нагороджений знаком Відмінник освіти України (посвідчення №56448)
2001 р. - нагороджений знаком "Заслужений працівник КНЕУ" (наказ ректора від 15.11.2001 року №357-к)
2017 р. - присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" (ПЗ№015032)
 
Під керівництвом Коцупатрого М.М. підготовлено 13 кандидатів економічних наук.
 
Науковими інтересами є дослідження проблем трансформації бухгалтерського облікуі звітності в Україні.

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.
Член Методологічної ради з бухобліку МФУ і Методичної ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Міністерства аграрної політики України.