Факультет економiки АПК

Мервенецька Вікторія Федорівна

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 5 років
Біографія:

Народилася в м. Котовськ (Подільськ) Одеської області. Після закінчення школи вступила до Уманського державного аграрного університету (нині Уманський національний університет садівництва) на факультет економіки і підприємництва за спеціальністю «Облік і аудит». Здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. У листопаді 2007 р. зарахована до аспірантури ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» на кафедру обліку, аналізу та аудиту в АПК. В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Звітність у системі інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств», науковий керівник к.е.н., професор Коцупатрий М.М. Із 2011 р. працює викладачем на кафедрі. Викладає дисципліни «Фінансовий облік-1» та «Фінансовий облік-2», «Фінансовий аналіз», «Консолідація фінансової звітності», «Професійна етика бухгалтера та аудитора», веде тренінг з бухгалтерського обліку, керує підготовкою магістерських дипломних та курсових робіт і звітів з практики. Має понад 120 наукових та навчально-методичних праць.