Факультет економiки АПК

Зайцева Зінаїда Іванівна

Кафедра: Кафедра політичних технологій
Посада: професор кафедри політичних технологій
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Стаж роботи: 38 років
Біографія:

Зайцева Зінаїда Іванівна закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю (07.00.01) у спеціалізований раді Київського університету імені Тараса Шевченка. У вересні 1987 р. отримала вчене звання доцента.

З  вересня 2001 р. у штаті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана на посаді доцента кафедри політичної історії.

У грудні 2007 р. в Інституті історії України НАН України захистила докторську дисертацію по темі «Інституціоналізація української науки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.». У квітні 2011 р. отримала вчене звання професора кафедри політичної історії. Обрана за конкурсом на посаду професора кафедри.

Коло наукових інтересів включає проблеми інституційного розвитку української науки кінця ХІХ –початку ХХ ст., питання діяльності української інтелігенції, цивілізаційні аспекти національно-культурного руху, сучасні концепти історичної науки та ін. Низка статей присвячена М. Грушевському, І. Франку, С. Смаль-Стоцькому, О. Барвінському. 

Зайцева З.І. автор 135 наукових публікацій. Прийняла участь у 40 міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах інших наукових форумах. Бере активну участь у наукових конференціях, які організовує у КНЕУ кафедра політичної історії, зокремавиступила на конференціях «Асоціація Україна–ЄС: історичні та політико-правові аспекти»  (25 лютого 2016 р.); «Молодь і революція. Український досвід ХХ– ХХІ ст.» (20 травня 2016 р.); «Україна за 25 років незалежності: громади, політичний плюралізм, суспільство» (28 жовтня 2016 р.);  присвяченій М.В. Довнар-Запольському (15 червня 2017 р.)

Член спеціалізованої вченої ради К. 73.052.03 зі спеціальності 07.00.01 – Історія України при Черкаському державному технологічному університеті (1913-2017). Підготувала трьох кандидатів історичних наук. Наразі є науковим керівником аспіранта кафедри.

Заступник голови редакційної колегії Збірника наукових праць ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана «Історико-політичні студії» (Серія «Історичні науки»).

Впродовж 4 жовтня – 20 грудня 2017 р. пройшла   підвищення  кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КНЕУ за програмою «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» в обсязі 108 год. «Свідоцтво про підвищення кваліфікації» за № 12 СС 02070884/055120-17.

Література:

  1. Васильєва Н.Зайцева Зінаїда Іванівна // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. – С. 101–103.
  2. Бєсов Л.М. Організаційні витоки української науки. Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2006. – Вип. 25. – С. 245–247.
  3. Руда С.П. Інституційний поступ української науки. Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 118–119. Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49641
  4. Тельвак В. Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. // Україна модерна. – 2007. – С. 277–290) Режим доступу: http://uamoderna.com/images/archiv/12_1/16f_UM_12_Rezenzii_Telvak.pdf
  5. Удод О.А. Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 220–223. Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/journal_2006_6_220
  6. Юркова О. Зінаїда Зайцева. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець XIX – початок XX ст.) // Критика. Міжнародний огляд книжок та ідей. Квітень. 2007.  Режим доступу: https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-naukovyy-rukh-instytutsionalni-aspekty-rozvytku-kinets-xix-pochatok-xx-st