Факультет економiки АПК

До уваги студентів! Конкурс на переведення на навчання за державним замовленням!11 Вересня 2017р.

Оголошується конкурс на переведення на навчання за державним замовленням!

Наявність вакантних  місць на факультеті економіки АПК
на І семестр 2017/2018 навчального року:


У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf)

для участі у конкурсі студенти подають в
деканат факультету економіки АПК
(ауд. 63) до 21 вересня 2017 р. наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету (зразок заяви);
2. Завірену деканатом копію навчальної картки (замовляється в деканаті);
3. Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);
4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням (за наявності).

Деканат факультету економіки АПК