Факультет економiки АПК

До уваги студентів! Конкурс на переведення на навчання за державним замовленням!26 Березня 2018р.

Оголошується конкурс на переведення на навчання за державним замовленням!

Наявність вакантних місць на факультеті економіки аграрно-промислового комплексу
на Ісеместр 2017/2018 навчального року:

 

Курс

Кількість вакантних місць - всього

із них зі скороченим терміном навчання

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціалізація 6А03 Менеджмент агробізнесу

денна форма навчання

1 курс

1 місце

-

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування»
Спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування в АПК»

денна форма навчання

2 курс

1 місце

-

Напрям підготовки 6504 Економіка підприємств
Спеціальність 6504/1 «Економіка агропромислових формувань»

денна форма навчання

4 курс

1 місце

-

Напрям підготовки 6509 Облік і аудит
Спеціалізація 6509/1 Облік і аудит в АПК

денна форма навчання

4 курс

2 місця

-

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf)

для участі у конкурсістуденти подають в
деканат факультету економіки аграрно-промислового комплексу
(ауд. 63) до 02 квітня 2018 р. наступні документи:

1.      Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету (зразок заяви).
2.      Завірену деканатом копію навчальної картки (замовляється в деканаті).
3.      Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету)
4.      Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням (за наявності).

Деканат факультету економікиаграрно-промислового комплексу