Факультет економiки АПК

Рейтинговий список студентів факультету економіки аграрно-промислового комплексу, які подали документи на участь в конкурсі щодо переведення на вакантні місця навчання за державним замовленням11 Квітня 2018р.

Рейтинговий список студентів
факультету економіки аграрно-промислового комплексу,
які подали документи на участь в конкурсі
щодо переведення на вакантні місця
навчання за державним замовленням

Спеціальність 073 «Менеджмент», бакалаврський рівень підготовки:

- 1 курс (кількість вакантних місць – 1):

№з/п

П.І.Б.

Рейтинг

Рейтинговий бал

Примітки

1.

Перекупко Анастасія Юріївна

1

80,45

Переведення студентів Університету, що навчаються на 1-му курсі не дозволяється1

1- Відповідно до п. 1.3 Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування», бакалаврський рівень підготовки:

- 2 курс (кількість вакантних місць – 1):

№з/п

П.І.Б.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1.

Коваленко Валентина Олександрівна

1

80,92

2.

Касяненко Валерій Валерійович

2

61,84

Спеціальність 6504 «Економіка підприємств», бакалаврський рівень підготовки:

- 4 курс (кількість вакантних місць -1)

№з/п

П.І.Б.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1.

Тихоненко Андрій Дмитрович

1

65,28

2.

Недавній Денис Сергійович

2

64,81

Спеціальність 6509 «Облік і аудит», бакалаврський рівень підготовки:

- 4 курс (кількість вакантних місць – 2):

№з/п

П.І.Б.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1.

Кущенко Вероніка Валеріївна

1

74,32

2.

Калюжний Сергій Володимирович

2

72,34

Голова конкурсної комісії                                        М.М. Коцупатрий