Факультет економiки АПК

Результати конкурсу щодо переведення студентів на вакантні місця за державним замовленням24 Березня 2017р.

1. За результатами конкурсу, конкурсною комісією факультету економіки АПК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відповідно до «Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням»  визначено рейтинг осіб, що подали документи для переведення  на навчання за державним замовленням на бакалаврському рівні підготовки денної та заочної форм навчання, зокрема:

1.1. денна форма навчання, спеціальність «Менеджмент», бакалаврський рівень підготовки:

             - 2 курс: Белєвич Уляна Олегівна. Рейтинговий бал - 98,46

1.2. заочна форма навчання, спеціальність «Облік і аудит», бакалаврський рівень підготовки:

             - 2 курс: Савченко Анастасія Дмитрівна. Рейтинговий бал - 60,96
 

2.Конкурсною комісією факультету економіки АПК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  рекомендовано список студентів щодо переведення з навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на навчання за державним замовленням на бакалаврському рівні підготовки денної та заочної форм навчання, зокрема:

2.1. денна форма навчання, спеціальність «Менеджмент», бакалаврський рівень підготовки:

             - 2 курс: Белєвич Уляна Олегівна. Рейтинговий бал - 98,46

2.2. заочна форма навчання, спеціальність «Облік і аудит», бакалаврський рівень підготовки

             - 2 курс: Савченко Анастасія Дмитрівна. Рейтинговий бал - 60,96

 

Голова конкурсної комісії                                        М.М. Коцупатрий