Факультет економiки АПК

Результати конкурсу щодо переведення студентів на вакантні місця за державним замовленням21 Вересня 2017р.

1. За результатами конкурсу, конкурсною комісією факультету економіки АПК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відповідно до «Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням»  визначено рейтинг осіб, що подали документи для переведення  на навчання за державним замовленням на бакалаврському рівні підготовки, зокрема:

А. Денної форми навчання:

1.1. спеціальність 073 «Менеджмент»:

- 2 курс:

№ п.п

П.І.П.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1

Ченцова Клавдія Миколаївна

1

92,95

- 3 курс (2 курс зі скороченим терміном навчання):

№ п.п

П.І.П.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1

Бєков Богдан Андрійович

1

63,25

 

1.2. спеціальність 6504 «Економіка підприємства»:

- 4 курс:

№ п.п

П.І.П.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1

Богатирчук Максим Вадимович

1

72,4

- 4 курс (3 курс зі скороченим терміном навчання):

№ п.п

П.І.П.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1

Лук’янюк Альона Олегівна

1

72,6

2

Каленіченко Богдан Ігорович

2

64,4

 

1.3. спеціальність 6509 «Облік і аудит»:

- 4 курс (3 курс зі скороченим терміном навчання):

№ п.п

П.І.П.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1

Герасимець Дар’я Тарасівна

1

79,7

 

Б. Заочної форми навчання:

1.4. спеціальність 6509 «Облік і аудит»:

- 3 курс:

№ п.п

П.І.П.

Рейтинг

Рейтинговий бал

1

Єрошин Ярослав Геннадійович

1

62,06

Голова конкурсної комісії                                        М.М. Коцупатрий